Reklam & Kampanj

Crossmedia Communication har tagit ett nytt steg inom kommunikation. Utöver redaktionell och digital kommunikation kommer vi även rikta in oss mer på reklam och kampanj. Stay tuned.