Uppsala län på 48 sidor


 

Vad gör en länsstyrelse, och vad gör regionen?

Det tyckte Länsstyrelsen Uppsala län och Region Uppsala att fler medborgare ska känna till. Därför fick vi uppdraget att ta fram den här tidningen – ett magasin som förutom detta berättar om hur vårt län utvecklas och om flera av de spännande projekt och initiativ som ska göra Uppsala län till en ännu bättre plats att bo, leva och verka på. I går fick alla UNT-prenumeranter ett eget ex av tidningen.