Expansiva Solna
Expansiva Jönköping
Expansiva Örebro
Sjöfartsverket
Expansiva Västerbotten
Vaggeryd
Expansiva Norrbotten
Expansiva Dalarna
Expansiva Kronoberg
Expansiva Skaraborg
SOFF
Skogsindustrierna
Jernkontoret – Stål formar en bättre framtid
Expansiva Gävleborg
Mariestad
Uppsala kommun
Fest i Heby
VVS-Fabrikanterna
Varbergs kommun
Kistamässan 31 maj–1 juni 2023
Kistamässan 3–4 maj 2023
Boden
Expansiva Västernorrland
Gr8 Meetings – Fysiska och digitala möten
Uppkopplat
Hållbara transporter
Expansiva Kalmar
Älmhults kommun