Analys & Strategi

Att kommunicera med omvärlden och direkt till sina kunder är ett måste för nästintill varje verksamhet och varumärke. Men om kommunikationen inte speglar er verksamhet, går i linje med företagskulturen eller investeras i fel kanaler kan effekten utebli. I värsta fall skadas varumärket.

För att det ska vara möjligt att skapa långsiktigt effektiv kommunikation behöver verksamhetens affärsidé vara hållbar och organisationen fungera väl. Ingen kommunikation kan i längden övervinna allvarliga affärsmässiga och organisatoriska brister. Genom vår analys skapar vi en bild av verksamhetens förutsättningar och position på marknaden och hur kommunikationen ska kunna stödja och i bästa fall accelerera utvecklingen.

Vi hjälper alltså till att identifiera era utmaningar, behov och möjligheter – och att hitta en kommunikationsstrategi som hjälper er att ta nästa steg.

Exempel på tjänster:

  • Nulägesanalys
  • Behovsanalys
  • Marknadsföringsstrategi