Reklam & Kampanj

En reklamkampanj som stärker varumärket eller driver upp försäljningen? Eller både och? Det finns flera anledningar till att skapa och driva kampanjer och alltfler kanaler att välja mellan. Print eller digitalt, text eller rörlig bild? Vad som är rätt för stunden beror framför allt på var din målgrupp befinner sig.

Vi kallar oss för kommunikationsbyrå, men det går också bra att säga att vi är en reklambyrå. Det låter bara … lite mer reklamigt, och lite mer begränsande. Vårt mål är att berika, utbilda, tydliggöra och förändra. Alltså lite mer än vad de flesta lägger in i begreppet reklam. Reklamen är däremot ett medel för att åstadkomma detta och därför hjälper vi dig att producera material till egna färdiga koncept eller att ta fram nya idéer som vi förverkligar tillsammans med dig.

Det finns flera anledningar till att skapa och driva kampanjer och alltfler kanaler att välja mellan. En reklamkampanj kan hjälpa dig att stärka varumärket, men också driva upp försäljningen. Den kan kommunicera i text, i rörlig bild, gå i printmedia, digitalt eller vara riktad. Vad som är rätt för stunden beror framför allt på var din målgrupp befinner sig och hur den tar till sig budskap.

Självklart kan vi också sköta distributionen och utvärdera dina kampanjer.

Exempel på tjänster:

  • Idéproduktion
  • Materialproduktion
  • Printannonsering
  • Digital annonsering
  • Film/rörlig bild